İşe giriş sürecinde en önemli aşamalardan biri İşe Giriş Sağlık Raporu'nun alınmasıdır. Bu rapor, çalışanların işe başlamadan önce sağlık durumlarını belirler ve belirli işlerin tehlikelerine karşı uygun olup olmadıklarını ortaya koyar. Bu süreç, çalışanların sağlığını koruma ve iş yerinde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için son derece önemlidir. İzmir'deki firmaların ve çalışanların işe giriş sağlık raporu alma süreci hakkında bilgi sahibi olmaları için bu yazıyı hazırladık.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?

İşe Giriş Sağlık Raporu, çalışanların işe başlamadan önce geçmeleri gereken bir sağlık taramasının sonucudur. Bu tarama, işin gerektirdiği belirli sağlık standartlarına uygun olup olmadıklarını değerlendirmek için gerçekleştirilir. Bu rapor, hem tehlikeli hem de çok tehlikeli sınıftaki işlerde çalışacak kişilerin işe ilk giriş sırasında alması gereken, yapacakları işe uygun olduklarını gösteren bir belgedir.

İşe giriş sağlık raporunun amacı, çalışanların iş yerinde karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı korunmalarını sağlamaktır. Bu nedenle, her iş yerinde, tüm çalışanlar için bu sağlık raporlarının alınması zorunludur.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl ve Nereden Alınır?

İşe Giriş Sağlık Raporu; bakanlık tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden veya işyeri hekiminden alınabilir. İzmir'deki işverenler ve çalışanlar, İşe Giriş Sağlık Raporu almak için SU OSGB'ye başvurabilirler.

SU OSGB, İzmir'deki firmalara ve çalışanlara İşe Giriş Sağlık Raporu hizmeti sunmaktadır. Uzman işyeri hekimlerimiz, işe başlamak isteyen kişilerin sağlık durumlarını değerlendirir ve işe uygunluk raporlarını hazırlar.

Rapor alma sürecinde, çalışanın sağlık durumu, işin gereklilikleri ve iş yerinin koşulları dikkate alınır. İşyeri hekimi, işe başvuran kişinin genel sağlık durumunu, geçmiş hastalıklarını ve mevcut sağlık sorunlarını değerlendirir. Bu bilgiler ışığında, çalışanın belirli bir işi yapabilme yeteneği belirlenir.

İşe Giriş Sağlık Raporu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İşe giriş sağlık raporu almak için gerekli belgeler genellikle şunlardır:

Kimlik belgesi

İşe giriş için yapılan iş sözleşmesi

Var ise, daha önceki işyerlerinde alınan işe giriş ve periyodik muayene raporları

SU OSGB'ye başvurduğunuzda, işe giriş sağlık raporu almak için hangi belgelerin gerektiğini size bildireceğiz.

İşe Giriş Sağlık Raporu'nun Geçerlilik Süresi Nedir?

İşe Giriş Sağlık Raporu'nun geçerlilik süresi işin tehlike sınıfına göre değişir. Çok tehlikeli sınıfta bulunan kişiler için bu süre bir yıl, tehlikeli sınıfta yer alan kişiler için üç yıl ve az tehlikeli sınıfta bulunan kişiler için beş yıldır. Bu süre zarfında, çalışanın sağlık durumu düzenli olarak kontrol edilir ve gerekli görülürse rapor yenilenir.

İşe giriş sağlık raporu alma süreci, çalışanın sağlığını koruma ve iş yerinde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için çok önemlidir. İzmir'deki firmalar ve çalışanlar, İşe Giriş Sağlık Raporu almak için SU OSGB ile iletişime geçebilirler. Biz, uzman ekibimiz ve kaliteli hizmetlerimizle İzmir'deki firmalara ve çalışanlara destek olmaktan mutluluk duyarız.