Menu
Your Cart

BSCİ DENETİMLERİ

1.AMFORİ BSCİ DENETİMİ NEDİR ?

Amfori BSCI, bir işletmenin tedarik zinciri içindeki iş etiği, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek için kullanılan bir denetim sistemidir. Bu denetim, tedarik zinciri içindeki işletmelerin belirli standartlara uyumunu değerlendirir ve sosyal sorumluluk konularında iyileşme sağlamayı hedefler.

Denetim Kapsamı:

Amfori BSCI denetimi genellikle aşağıdaki konuları içerir:

 1. Çocuk İşçilik ve Zorla Çalıştırma: İşletmelerin çocuk işçilik ve zorla çalıştırmayı önleme politikaları ve uygulamaları değerlendirilir.

 2. Çalışma Saatleri ve Ücretler: İşletmelerin çalışma saatleri, fazla mesai politikaları ve çalışanlara adil ücret sağlama konuları incelenir.

 3. İş Sağlığı ve Güvenliği: İş yerinde güvenlik standartları, eğitim programları ve iş kazalarının önlenmesi konuları değerlendirilir.

 4. Sendikal Haklar ve İfade Özgürlüğü: İşletmelerin çalışanların sendika kurma haklarına saygı gösterip göstermediği ve ifade özgürlüğü konuları incelenir.

 5. Ayrımcılık ve Taciz: İş yerinde ayrımcılık ve tacizin önlenmesine yönelik politikalar ve uygulamalar değerlendirilir.

 6. Çevresel Etkiler: İşletmelerin çevresel etkileri azaltma çabaları, enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi konular değerlendirilir.

 7. İş Etikleri ve Uygunsuz Davranışları: İş Etikleri ve uygun davranışlar konusunda işletmenin net politika ve standartları olmalıdır.

 8. Tedarik Zinciri Yönetimi: İşletme, tedarik zinciri üzerinde etkin bir yönetim ve kontrol mekanizması kurmalıdır.
DENETİM NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

 1. Hazırlık:

  • Denetim sürecine başlamadan önce, Amfori BSCI standartlarına ve gereksinimlerine tam anlamıyla hakim olun. Amfori'nin resmi web sitesinden en güncel dokümantasyonu indirebilirsiniz.

  • Denetim yapılacak tesis veya tesislerle iletişime geçin ve denetim sürecini planlayın.

 2. Dokümantasyon İncelemesi:

  • Denetim yapılacak tesisin sosyal sorumluluk politikalarını, süreçlerini ve uygulamalarını içeren dokümanları inceleyin.

  • Bu dokümanlar arasında çalışan hakları, çalışma saatleri, ücretler, güvenlik, çevresel etkiler ve diğer sosyal sorumluluk konularını kapsayan politika belgeleri bulunabilir.

 3. Alan Denetimi:

  • Denetçiler, belirlenen tarihlerde tesisin fiziksel olarak ziyaret edilmesini planlarlar.

  • Çalışma koşulları, tesis güvenliği, çalışan hakları, ücret düzeyleri, işçi temsilcileri, çalışma saatleri gibi konuları içeren bir dizi soru listesi üzerinden denetim gerçekleştirilir.

  • Çalışanlarla röportajlar yapılır ve gizli anketler veya geri bildirim formları kullanılabilir.

 4. Raporlama:

  • Denetim sonuçları, bir denetim raporu halinde yazılır.

  • Rapor, tesisin sosyal sorumluluk performansını değerlendirir ve geliştirme alanlarını belirtir.

  • Pozitif uygulamalar ve önerilen iyileştirmeler raporda ayrıntılı olarak ele alınır.

 5. İyileştirme Süreçleri:

  • Raporun tesise sunulmasının ardından, tesis yönetimi tarafından gerekli düzeltici eylemler alınır.

  • İyileştirme süreçleri belirli bir süre içinde tamamlanmalı ve tekrar denetimlere tabi tutulmalıdır.

Bu genel rehber, Amfori BSCI denetim sürecinin ana hatlarını içermektedir. Ancak, her denetim biraz farklı olabilir ve belirli tesislerin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Denetim sürecinde uzman bir denetçi veya danışmanın yardımı, başarı şansını artırabilir.

NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) denetimi, tedarik zinciri süreçlerinizin sosyal ve etik standartlara uygunluğunu değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Bu denetimler, iş süreçlerinizin çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik ve iş etiği gibi kritik konularda uygunluğunu ölçerek şeffaf ve adil bir tedarik zinciri oluşturmanıza yardımcı olur. İşte neden Amfori BSCI denetimi için bizi tercih etmelisiniz konusunda bazı nedenler:

 1. Profesyonellik ve Deneyim: Firmamız, uzun yıllara dayanan deneyime sahip profesyonellerden oluşur. Bu, Amfori BSCI denetimi süreçlerini anlama, yönetme ve uygulama konusunda bize avantaj sağlar.

 2. Uygun Maliyet ve Verimli Çözümler: Müşteri memnuniyeti ve kaliteye odaklanarak, rekabetçi fiyatlarla hizmet sunarız. Aynı zamanda verimli çözümlerle süreci hızlandırır ve maliyetleri minimize ederiz.

 3. Güvenilirlik ve Şeffaflık: İş etiği ve şeffaflık prensiplerine olan bağlılığımız, müşterilerimize güven verir. Denetim sürecinde ve sonuçlarının iletilmesinde şeffaf bir yaklaşım benimseriz.

 4. Çözüm Odaklı Yaklaşım: Sorunları tespit edip çözmek, süreci geliştirmek ve daha iyi uygulamalar için önerilerde bulunmak konusunda çözüm odaklı bir yaklaşım benimseriz.

 5. Uluslararası Standartlara Uygunluk: Amfori BSCI denetimi uluslararası standartlara dayanır. Firmamız, bu standartlara tam uyum sağlamak için sürekli olarak güncellenir ve eğitilir.

 6. İletişim ve İşbirliği: İletişim, işbirliği ve müşteri odaklılık ilkelerine önem veririz. Denetim süreci boyunca düzenli iletişimle sizinle işbirliği yapar ve herhangi bir sorun ortaya çıktığında hızlı çözümler sunarız.

 7. Çevresel ve Sosyal Sorumluluk: Kendi iş süreçlerimizde çevresel ve sosyal sorumluluğa büyük önem veriyoruz. Amfori BSCI denetimi kapsamındaki konulara yönelik en iyi uygulamaları paylaşarak, sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmanıza destek oluruz.

Bu nedenlerle, Amfori BSCI denetimi için bizi tercih etmek, tedarik zincirinizin sosyal ve etik standartlara uygunluğunu değerlendirmek ve iyileştirmek için güvenilir bir ortak bulmanız anlamına gelir.

 

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.