Menu
Your Cart

DENETİM KURULU

SU OSGB'nin Denetim Kurulu, şirketin temel değerlerine ve kalite standartlarına uygunluğu sağlamak amacıyla, firma faaliyetlerini sürekli bir gözetim altında tutar. Denetim Kurulu'nun öncelikli amacı, sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltmek, mevzuata tam uyum sağlamak ve müşteri memnuniyetini maksimize etmektir. Bu amaçlar doğrultusunda Denetim Kurulu'nun başlıca görev ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Hizmet Verilenlerin Durumu ve Önceliklerinin Takibi:

  • Denetim Kurulu, SU OSGB tarafından sunulan hizmetlerin etkinliğini ve işverenlerin ihtiyaçlarını yakından izler. Hizmetlerin müşteri beklentileri ile uyumunu sürekli değerlendirerek, müşteri odaklı bir yaklaşım benimser.
 2. Mevzuat Güncelleme Takibi:

  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki değişiklikleri sürekli takip eder, bu değişikliklerin şirket prosedürlerine hızla entegre edilmesini sağlar.
 3. İş Süreçlerinin Denetlenmesi:

  • Şirketin iç süreçlerini düzenli olarak denetleyerek, herhangi bir sapma ya da aksaklık olup olmadığını kontrol eder ve sürekli iyileştirme fırsatları arar.
 4. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Takibi:

  • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını inceler, olası sebeplerini analiz eder ve bunların önlenmesi için stratejiler geliştirir.
 5. Müşteri Memnuniyetinin Artırılması Çalışmaları:

  • Müşteri geri bildirimlerini toplar, değerlendirir ve memnuniyeti artırmak için somut adımlar atar.
 6. İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması:

  • Sektördeki en iyi uygulamaları belirler ve bu uygulamaların şirket genelinde benimsenmesini teşvik eder.
 7. Hizmet Kalitesi Artırımı İçin Öneriler Getirilmesi:

  • Sürekli kalite iyileştirme sürecinde, yenilikçi öneriler geliştirir ve hizmet kalitesinin artırılması için gerekli düzenlemeleri yapar.

SU OSGB'nin Denetim Kurulu, bu görevlerini yerine getirirken, şirketin hedeflerine ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir ve etkin bir yaklaşım sergiler. Kurum içi şeffaflığı, hesap verebilirliği ve sürekli iyileşmeyi destekleyen bir kültürün oluşturulmasına katkıda bulunur.

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.