Menu
Your Cart

HİZMET SÜRECİ

Aşama 1: Hedef Belirleme ve Stratejik Planlama

SU OSGB firmasının hizmet süreci, işbirliği yapılacak firma ile ortak hedeflerin belirlenmesiyle başlar. İş sağlığı ve güvenliği alanında sadece mevcut durumu değil, firmanın gelecekteki vizyonunu da dikkate alarak uzun vadeli bir stratejik plan geliştirilir. Mevzuata uygunluk, risk yönetimi ve çalışanların sağlık durumunun iyileştirilmesi bu hedefler arasındadır. İşveren ve çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda özel bir hizmet takvimi hazırlanır ve bu takvim, her iki tarafın da beklentilerine uygun bir şekilde düzenlenir.

Aşama 2: Risk Değerlendirmesi ve Haritalama

Firmanın her biriminde detaylı bir risk değerlendirmesi yapılır ve bu değerlendirmeler sonucunda kapsamlı bir risk haritası oluşturulur. Oluşturulan bu risk haritası, iş yerindeki tehlikeleri belirler ve her bir risk için önceliklendirme yapar.

Aşama 3: Sahada Denetim ve Gelişme Takibi

SU OSGB uzmanları, sahada yapacakları düzenli denetimlerle kuruluşun mevcut durumunu gözlemler ve risk haritasında belirlenen tehlikelerin azaltılması için sürekli bir iyileştirme sağlar. Denetimler sırasında sadece var olan eksiklikler belgelenmez, aynı zamanda bu eksikliklerin nasıl ve ne şekilde giderileceği konusunda aksiyon planları geliştirilir. Önerilen iyileştirmelerin uygulanması süreci de yakından takip edilir ve gerekli desteğin verilmesi sağlanır.

Aşama 4: Eğitim, KKD Takibi ve Atama

İş yerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışanlara yönelik eğitim programları düzenlenir. Bu eğitimler iş sağlığı ve güvenliği kurallarının anlaşılmasını, acil durumlarla başa çıkma becerilerinin geliştirilmesini ve mesleki hastalıklardan korunmayı hedefler. Kişisel koruyucu donanım (KKD) takibi de bu aşamada gerçekleşir; çalışanların doğru ve standartlara uygun koruyucu ekipmanlar kullanmaları sağlanır. Görevlendirilecek iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve diğer ilgili personel, belirlenen görevleri yerine getirmek üzere atanır.

Aşama 5: Süreç Yönetimi ve Denetim Hazırlığı

SU OSGB'nin tüm operasyonları, yazılı prosedürlerle ve standart çalışma talimatlarıyla yürütülür. Bu yaklaşım, süreçlerin şeffaflığını, tutarlılığını ve ölçülebilirliğini artırır. Ayrıca, her zaman denetimlere hazır olmak için gereken belgeler, kayıtlar ve raporlar düzenli olarak güncellenir ve muhafaza edilir.

Aşama 6: Sürekli İyileştirme ve Geri Bildirim

Hizmetin etkinliğini ve iş yerinin sürekli iyileşmesini sağlamak için, gerçekleştirilen tüm faaliyetler değerlendirilir ve gerekli iyileştirmeler için geri bildirimler toplanır. Hem çalışanlardan hem de

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.