Menu
Your Cart

Ortam Ölçümleri ve Periyodik Kontroller

Ortam Ölçümleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı miri mevzuatına göre işletmelerde ölçümleri yaparak, haritalandırma ve raporlama yapmaktayız.

Ölçüm konularımız;

Ortam Havası Ölçümü

Ortam Havası Maruziyet Ölçümü

Ortamda Gaz Ölçümü

Ortamda Gaz Maruziyet Ölçümü

Ortamda VOC Ölçümü

Ortamda VOC Maruziyet Ölçümü

Ortamda Partikül Madde Ölçümü

Ortamda Partikül Madde Maruziyet Ölçümü

İç Gürültü Ölçümü

Gürültü Maruziyet Ölçümü

Titreşim Ölçümü

Titreşim Maruziyet Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü

Ortamda Ağır Metal Ölçümü

Elektromanyetik Alan Ölçümü

Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü

Periyodik Kontrol Hizmetleri

Periyodik Kontroller ve Testler (Buhar Kazanları, basınçlı kaplar ,Hareketli ve sabit Vinçler , Forkliftler Vb..)

Yürürlükte olan mevzuat ve yönetmelikler gereği işyerlerinde bulunan kazanların basınç testlerinin yapılması ve bağlantılarının yılda en az 1 defa kontrol edilmesi ve yetkili bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlemesi uygun görülmüştür.

Kompresörlerin Periyodik Testi

Yürürlükte olan yönetmelik uyarınca işyerlerinde bulunan kompresörlerin basınç testlerinin yapılması ve yılda en az 1 defa kontrol edilmesi; 3 ay süreyle kullanılmayan kompresörlerin kullanılmadan önce kontrol edilmesi ve yetkili bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

İç Ortam Toz Ölçümleri

Tesis çalışma alanının hava kalitesinin önemli parametrelerinden bir tanesi çalışma alanında bulunan toz konsantrasyonudur. Çalışma alanındaki toz konsantrasyonlarından dolayı oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için ortamdaki toz konsantrasyonlarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Yaptığımız iç ortam toz ölçümlerini alınması gerekebilecek önlemleri ölçüm ve raporlarında hazırlanmaktadır.

İç ortam toz ölçümleri dozimetrik ve lokal ölçümler olarak iki şekilde yapılmaktadır. Toz ölçümleri sonucunda hazırlanacak olan ölçüm raporları bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde tarafınıza en kısa sürede iletilmektedir.

Elektrik Topraklama Kontrolü

Tesisinizde bulunan tüm makine-ekipman, pano ve paratonerlerin topraklama ölçümleri teknik kadromuz tarafından yapılacak ve sonuçlar tarafınıza raporlandırılacaktır.

Paratoner Topraklama Kontrolü

Yıldırımdan korunma Şartnamesi gereğince tesislerde bulunan topraklama ölçümleri teknik kadromuz tarafından yapılarak sonuçlar tarafınıza raporlandırılacaktır.

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.