Menu
Your Cart

Özel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md. 16, 17 ve 30′a istinaden çıkarılan, 28648 Sayılı Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği aşağıdaki eğitimler, yönetmelik tarafından öngörülen Bakanlık Sertifikalı Akredite Uzmanlarımız tarafından verilmektedir.


1. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,

2. Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi,

3. Tüm Sektörler İçin Mesleki Riskler ve Korunma Yöntemleri Eğitimi,

4. Kaynak, Kesme, Taşlama ve Montaj İşleri İş güvenliği Eğitimi,

5. İş Makineleri ve İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

6. Yaralanma ve Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması Eğitimleri

7. Kişisel Koruyucu Donanım ve İş Güvenliği Malzemesi Kullanma Eğitimi

8. Sağlık ve güvenlik İşaretleri (Uyarı ve İkaz Levhaları) Eğitimi

9. Ergonomi ve Bel Sağlığı Eğitimi

10. Elektrik, Elektrik Riskleri ve Tehlikelerinden Korunma Eğitimi,

11. Acil Durum Planlama Eğitimi

12. İş Güvenliğinin Hukuki Boyutu Eğitimi

13. Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

14. Yangın ve Yangından Korunma Eğitimi

15. İlkyardım ve Kurtarma Eğitimi

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.