Menu
Your Cart

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

SU OSGB bünyesinde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapar.

SU OSGB, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği gereği işletmenin tehlike sınıfına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı A, B, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarını görevlendirir.

İşletmelere özel hazırlanmış iş sağlığı ve güvenliği çözümleri ile güvenlik standartlarının iyileştirilmesi amaçlanır. Bu doğrultuda kontrol ve denetlemeler, yönetim toplantıları, saha ziyaretleri, prosedür incelemeleri ve dokümantasyon yapılır.İş Güvenliği Uzmanları, göreve başlamadan önce kapsamlı bir oryantasyon programına katılırlar. Ayrıca Uzmanlar, yıl içinde mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri alırlar.

Hizmetin başlaması aşamasında görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları, firmayı ziyaret ederek bir ön rapor hazırlar ve sunarlar.

İş Güvenliği Uzmanları, görevlendirdikleri firmalarda risk analizlerini yapar ve temel İSG eğitimlerini verirler.

Denetmenlerimiz, bir işyeri hekimi ve bir İSG uzmanından oluşur ve Uzmanların firmalar için yaptıkları tüm hizmetleri Üçüncü Göz denetimine tabi tutarlar.

Uzmanlar, günlük, haftalık ve aylık bazda tüm raporlamalarını elektronik ortamda data kayıt sisteminde kayıt altına alırlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip Sistemi üzerinden yapılacak tüm sözleşmeler SU OSGB tarafından takip edilerek, firmalara güncel bilgi aktarılır.

İş Güvenliği Hizmetlerimiz

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Risk Değerlendirmesi ekibini kurmak ve hazırlamak
 • Acil Durum Planı ekibini kurmak ve hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı ekibini kurmak ve hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza-Kök-Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Periyodik kontrollerin ve ortam ölçümlerinin takibini yapmak
We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.