SU OSGB, işe giriş sağlık raporu konusunda uzmanlaşmış bir kuruluş olarak, işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunmaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporunun Önemi

İşe başlayacak her birey için zorunlu olan işe giriş sağlık raporu, çalışanların işe uygunluğunu ve sağlık durumlarını değerlendirir. SU OSGB bu süreci, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun olarak yürütmektedir.


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda çalışacak olan kişilerin, işe başlamadan önce sağlık raporu almaları gerekmektedir. Bu, işverenin yasal bir yükümlülüğüdür ve SU OSGB bu süreci kolaylaştırmaktadır.


Kapsamlı Sağlık Kontrolleri

SU OSGB tarafından sunulan sağlık kontrolleri, işe alınacak adayların fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarını değerlendirir. Bu süreçte, tansiyon, kan değerleri, solunum fonksiyonları ve göz muayenesi gibi temel sağlık testleri yapılır.


İşveren ve Çalışanlara Sağladığı Avantajlar

İşe giriş sağlık raporu, iş yerindeki verimliliği ve güvenliği artırarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesine yardımcı olur. SU OSGB, bu hizmeti ile hem işverenlerin hem de çalışanların sağlığını korumayı amaçlar.


Profesyonel ve Hızlı Hizmet

SU OSGB, işe giriş sağlık raporlarını, alanında uzman sağlık personeli ve modern tıbbi cihazlarla donatılmış tesislerde hızlı ve etkin bir şekilde sunmaktadır.


SU OSGB Nedir?

SU OSGB, İzmir'de faaliyet gösteren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman bir sağlık kuruluşudur. Amacı, iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal düzenlemelere uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve çalışanların sağlık kontrollerini gerçekleştirmektedir. İşe giriş sağlık raporu, SU OSGB'nin sunduğu hizmetlerin temel bir parçasıdır ve çalışanların işe başlamadan önce sağlık durumlarını değerlendirir.


İşe Giriş Sağlık Raporunun Önemi

İşe giriş sağlık raporu, bir kişinin belirli bir işte çalışmaya uygun olup olmadığını belirlemek için yapılan kapsamlı bir sağlık muayenesidir. Bu rapor, çalışan adaylarının fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarını, varsa hastalık öyküsünü ve sağlık risklerini değerlendirir. Böylelikle işveren, işe uygun sağlıklı adayları seçerek, çalışanlarda uzun vadeli sağlık sorunlarının önüne geçer.


SU OSGB'nin İşe Giriş Sağlık Raporu Hizmeti

SU OSGB, işe giriş sağlık raporu hizmetlerini, modern tıbbi cihazlarla donatılmış tesislerde ve alanında uzmanlaşmış sağlık personeliyle sunmaktadır. Adaylar, detaylı bir sağlık muayenesine tabi tutulur ve tansiyon, kan değerleri, solunum fonksiyonları gibi çeşitli testler yapılır. Bu süreçte, adayların iş yapmasını engelleyebilecek kronik hastalıklar veya potansiyel risk faktörleri de belirlenir.


Sağlık Raporunun İşverene Faydaları

İşe giriş sağlık raporu, iş yerindeki verimliliği artırmak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için işverenlere önemli faydalar sağlar. Ayrıca, çalışanların işe uygunluğunu değerlendirerek işe alım sürecindeki riskleri azaltır ve kurumun yasal düzenlemelere uyumunu sağlar.